Het Heimatmuseum

Aan de rand van het historische centrum, dat met zijn talrijke prachtig gerestaureerde vakwerkhuizen uit de tijd tussen 1600 en 1800 tot een middeleeuws geïnspireerde stadsrondgang uitnodigt, staat het in de jaren 1848/49 gebouwde schoolgebouw.
 
Thans huisvest het het Heimatmuseum (de Oudheidkamer) van de gemeente Herrstein met zijn collectie over de geschiedenis van de plaats. Aldus informeert de expositie op de begane grond over de geologie, de prehistorie en de vroege geschiedenis in de omgeving van Herrstein.
Hier is ook het vroegere bakhuis ondergebracht, dat nog volledig functioneert. Tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw hebben de dorpsbewoners hier nog hun eigen brood gebakken. De volgorde van de verschillende families werd door het lot bepaald en bindend vastgelegd.

Terwijl in de omliggende gemeenten de afzonderlijke boerderijen als regel elk hun eigen bakhuis bezaten, wijkt deze gemeentelijke variant van een gemeenschappelijke bakkerij dus van het gebruikelijke in de streek af. De reden daarvoor is het gebrek aan ruimte in het centrum van de plaats en het daardoor aanwezige verhoogde brandgevaar.

Thans is het oude bakhuis, door de dorpsbewoners liefdevol "Backes" genoemd, in zijn volledige functionerende staat en met al zijn voor het bedrijf nodige gerei in het museum geïntegreerd. Jaarlijks ter gelegenheid van de Martinimarkt aan het begin van november wordt hij weer in bedrijf genomen.

De chamottestenen worden met een flink vuur uit rijshout opgewarmd en aansluitend wordt op traditionele manier uit zuurdeeg het "Original Hunsrücker Bauernbrot" gebakken.

In de andere ruimtes van de voormalige Franse school wordt in de beperkte ruimte, in de vorm van originele tentoonstellingsstukken, foto’s, kaarten en oorkondes, de Herrsteiner geschiedenis getoond. De collectie biedt een tamelijk duidelijk overzicht van de historische ontwikkeling van het oude bestuursplaatsje.

De grootste ruimte van het kleine museum toont aanschouwelijk de vele bijzonderheden uit het private en bedrijfsmatige leven uit het verleden. Behalve de vele tentoonstellingsstukken uit het huiselijke en agrarische bereik, die veel typerends uit de Hunsrück weerspiegelen, zijn het vooral de typische ambachtelijke beroepen, waarvan werktuigen, materialen en toepassings- en verwerkingswijzen hier verzameld en getoond worden. Tentoongesteld worden in kleine nissen de beroepen uit de  bouwnijverheid, de smederij en de schoenmaker. Belangrijk waren vroeger in Herrstein ook de textielverwerking (weverij) en de vervaardiging van leer (looierij). Ook de bierbrouwers waren eens een voorname factor in de plaatselijke bedrijvigheid; thans is er hier echter geen enkele brouwerij meer. Zodoende herinneren alleen nog de museale objecten eraan, dat touwslagers, tabakspinners en pijpbuisdraaiers in Herrstein hebben gewerkt.

Het Heimatmuseum is vanaf mei tot november zondags tussen 14.00 - 17.00 uur alsook in  tijdens de rondleidingen in het historische centrum te bezichtigen.