Geschiedenis

In geen andere gemeente aan de bovenloop van de Nahe is de historie zo present als in Herrstein. De verschijningsvorm van het oude centrum komt bij velen over als het ideaalbeeld van een middeleeuwse kleine stad. Maar de stenen overtuigen niet vanzelf en zijn in geen geval het bewijs voor een „omvangrijke“ geschiedenis.
Herrstein dankt zijn ontstaan blijkbaar aan het feit, dat het kleine rotsmassief, waar het stroompje Dietersbach in de Fischbach uitmondde, enigszins voor het stichten van een burcht geschikt was. Deze zou kennelijk ter bescherming van de nabijgelegen heerlijkheden bij (Nieder-) Wörresbach dienen. Aan de voet van deze burcht, op de zogenoemde Herren-Stein, ontstond, zoals nabij veel burchten een kleine plaats.
Het precieze begin van de plaatselijke nederzetting blijft een duistere bladzijde in de geschiedenis, maar op 9 april 1279 werden Herrstein en een ridder met de naam "Ruther von Heresteyn" voor het eerst met documenten gestaafd.
De landsheer, de graaf van Sponheim, verleende de langzaam groeiende nederzetting uiteindelijk in het jaar 1428 stadsrecht. De stadsbevestiging – waarvan we niet weten, of deze al voor het verkrijgen van het stadsrecht bestond of daarna ontstond – bood alleen tot aan de inzet van vuurwapens bescherming voor de bewoners en aldus een zekere stimulans om zich in dit plaatsje te vestigen.
In de 17de en 18de eeuw veroorzaakte dit veeleer het tegendeel – hij moedigde vijanden tot aanvallen aan, omdat men hier bijzondere buit vermoedde.
Daarom braken, toen de vijand door de streek trok, ook de inwoners van Herrstein zelf in 1674 hun ringmuur deels af. Of deze daarna weer werd hersteld en of de in 1710 geplande tweede stadspoort ooit werd gebouwd, is niet meer vast te stellen. In ieder geval ontstond reeds in de eerste helft van de 18de eeuw het eerste woonhuis voor de stadsmuur.
Daarvoor bevonden zich daar alleen de schuren en de op het water van de Fischbach aangewezen leerlooierijen en molens. De bijzondere overgebleven positie als stad ging pas na de Franse Revolutie verloren. De verdere bouwkundige ontwikkeling verliep uiterst moeizaam, wat niet verwonderlijk is, omdat de gemeente niet van de algemene bevolkingsgroei in de 19de eeuw profiteerde. Zo was het ook voldoende, om in de 18de en 19de eeuw een andere ronde straat buitenom de stadsmuur aan te leggen, waarbij een deel van de huizen direct voor de stadsmuur kon worden gebouwd.
Uit het nadeel van de geringe ontwikkeling van de laatste 200 jaar is een unieke kans voor de huidige plaats geworden: nergens anders in het Nahe-Hunsrück-Gebied is een middeleeuwse stad zo goed bewaard gebleven. Met de restauratie van het eenmalige historische centrum werd in 1971 begonnen en dit heeft zich intussen tot de drijvende kracht van het toerisme ontwikkeld.

 

 

Lijst van de burgemeesters vanaf 1958 tot heden
1958 - ____ Erwin Schmitt
____ - 1989 Walter Ziemann
1989 - 1999 Walter Hüster
1999 - 2009 Walter Teusch
2009 - 2015 Reiner Schäfer
2015 - heute Eberhard Weber